שכונות, רחובות ואתרים

גן אלברט אוזן

הגן ממוקם בשכונת אחדות, ברחוב קורצא'ק נוביק.
גן המשחקים נקרא ע"ש אלברט אוזן ז"ל, יו"ר ועדת שכונת אחדות ואיש ציבור.