אישים ומייסדים

יאנוש קורצ'אק

יאנוש קורצ'אק (1942-1878), רופא לפי מקצועו, הקדיש את כל חייו לחינוך ילדים. הוא כתב ספרים נפלאים על ילדים ולמען ילדים. הוא ריפא ילדים והיה מנהיגו הרוחני של בית היתומים ברחוב קרוכמאלנה. כ-200 ילדים יתומים התכנכו בבית זה. וארשה רעבה ללחם, אבל קורצ'אק היה משיג מזון למן ילדיו, הם היו רחוצים, לבושים ונקיים. אכלו לשובע וקיוו כמו כל היהודים לראות במפלת הנאצים. יאנוש קורצ'אק היה מוכן לאסון. הן הגיעו אליו מפנימיות אחרות שבהן הוצאו הילדים, ללא השגחה, ללא הורים, ללא מזון והובילו אותם לכיכר ומשם למות. יום או יומיים לפני שהתחילה הבלוקדה של שיאננה 16, ציווה על כל הילדים להתרחץ מראש ועד רגל, ללבוש כותנת וחולצות נקיות, לכל ילד נתנה שקית עם לחם ובקבוק מים. לא ידוע, אם גילה לילדים, למה עליהם להתכונן, ולאן מובילים אותם. ידוע כשרוצחי הילדים התנפלו עליהם, כבר עמדו יאנוש קורצ'אק והאחיות שעבדו בבית היתומים, וכן הילדים מוכנים לקבל את פני המוות...
הילדים לא צעקו, לא נמלטו ולא הסתתרו. הם התרפקו על יאנוש קורצ'אק שיגן עליהם וישמור עליהם. הוא עמד ראשון וחיפה עליהם בגופו הצנום. יאנוש קורצ'אק, ללא כובע, חגור חגורת עור, נעול מגפים, מחזיק בידו של ילד, הובילם אל הכיכר.

מידע נוסף

אתרים ורחובות