שכונות, רחובות ואתרים

אחדות

שכונת אחדות כוללת בתוכה את השכונה הותיקה שכונת מפ"ם, את שיכון המפונים, שיכון חיילים משוחררים, שכונת שכונת י.ב.ה.מ., שיכון העובדים הלאומיים, שיכון עממי, שיכון זוגות צעירים, שיכון סלע ושכונת עקיבא וקריית ארגוב.

מקור השם:
=======
איחודם של כל השיכונים בהם יוצאי כל ארצות הגולה לשכונה אחת.

גבולות השכונה:
==========
במזרח - רח' קיש,
במערב - רח' מינץ,
בצפון - רח' פינס עד רח' הרב מימון-קרן היסוד-קלישר.
בדרום - רח' יאנוש קורצ'ק לאורך רח' כץ ויוספברג.

תולדות השכונה:
===========
מרבית השיכונים נוסדו בסוף שנות ה-50 עם גלי העלייה הגדולים. הדירות היו קטנות יחסית לגודל המשפחות ונוצרו תנאים סוציואוקונימים קשים. במשך שנים ארוכות היתה לשכונה תדמית שלילית. ב-1993 הוחל בשיקום פיסי של השכונה שכלל הרחבת מבנים ושיפוצים. שיפוץ תשתיות, שיפוץ הרחובות, מדרכות, גני נוי וכבישים.במקביל הוחל בשיקום חברתי, השכונה הקימה וועד נבחר המקשר אותה עם המוסדות העירוניים והצוות הפועל בשיקום שכונות ומייצג אותה בפני גורמים חיצוניים. הועד שותף פעיל בהתווית המשאבים שהוקצו פיתוח. האוכלוסיה מונה היום 2719 בתי אב שהם כ-17000 תושבים בשיכונים הוותיקים ועוד כ-3000 משתכנים בבנייה החדשה.

מבני ציבור בשכונה:
============
בית חולים סיעודי "בית-רבקה" ברח' החמישה.
ביה"ס יסודות ברח' רבקה נוביק.
ביה"ס "נאות מרגלית" ברחוב החמישה.
ביה"ס קורצ'ק ברח' סיני. סניף בני-עקיבא ברח' החמישה.
ביה"ס תיכון תל"ם ברח' שפרינצק.
חט"ב במעלה ברח' הרב מימון.
בית הנוער אחדות ברח' שפרינצק.
בית כנסת תפארת שעריה ברח' קיש.
קופת חולים כללית ברח' שפריצק.
מרכז הספורט גילרון ברח' מינץ. קופת חולים ברח' מינץ.
מרכז קניות ברח' מינץ.
בית מרקחת "מיני פארם".

תחנות לבריאות המשפחה:
=================
תחנה בשיכון עממי ברח' שפרינצק.
תחנת שעריה ברח' צעירי.

גנים ציבוריים:
========
גן חללי מינכן בשכונת שעריה ברח' יואליגן התשעה.
גן טבור בשכונת שעריה ברח' הנביאים.

קופת חולים:
========
מרפאת שיכון עממי ברח' שפרינצק.
מרפאת שעריה ברח' יונה.

רחובות בשכונה