שכונות, רחובות ואתרים

קריית סלומון

קריית-סלומון נקראת ע"ש הרב סלומון דוד.

רחובות בשכונה