שכונות, רחובות ואתרים

גרין יונה

רחוב גרין ממוקם בקריית סלומון.

תחילתו ברח' הירקונים וסופו ברח' רבי-עקיבא.

הרחוב נקרא ע"ש יונה גרין, מזכיר "הפועל המזרחי" בפ"ת (1917-1966).
נמצא בשכונת קריית סלומון