שכונות, רחובות ואתרים

רבי עקיבא

הרחוב ממוקם בקרית הרב סלומון.

תחילתו ברח' הרב גולד וסופו ברח' יונה גרין.

הרחוב נקרא ע"ש רבי עקיבא, בן יוסף מגדולי התנאים.

ברחוב ממוקמים: מועדון קשישים.


נמצא בשכונת קריית סלומון

מידע נוסף

אישים