שכונות, רחובות ואתרים

אונטרמן, הרב

הרחוב ממוקם בשכונות קריית הרב סלומון.

תחילתו ברחוב גרין וסופו ברחוב בית-רזין.

הרחוב נקרא ע"ש הרב א.י. אונטרמן.ברחוב ממוקמים:

==========

ביה"ס משה"ב,

במעלה-תיכון תורני טכנולוגי,

תחנת משא"ז-סניף כפר אברהם.
נמצא בשכונת קריית סלומון