סיפורו של מקום

הווי, תרבות וספורט

קשים היו חייהם של מיייסדי פתח-תקוה, אבל כשם שלא ויתרו בנושא החינוך וכבר בימיה הראשונים של המושבה...
קשים היו חייהם של מיייסדי פתח-תקוה, אבל כשם שלא ויתרו בנושא החינוך וכבר בימיה הראשונים של המושבה דאגו לחינוכם של ילדיהם, כל לא הזניחו את התרבות והספורט.

אחד ממפעלי התרבות הראשונים שהוקמו באם המושבות היתה התזמורת "כינור ציון". את הקמתה יזם ליב גיסין, שגם היה מנצחה הראשון. תזמורת "כנור ציון" היתה "ילדת השעשועים" של המושבה. התזמורת שימחה לבבות בחתונות, אבל תפארתה היתה בקבלת פניהם של אישים רמי מעלה , כגון: הברון רוטשילד ומנהיגים מחובבי ציון.

במלחמת העולם הראשונה היה מופיע מפעם לפעם ערבי עם חמור שהיה מכריז על "פורגה" - הצגה בגן המושבה. בגן היה מציב את "השובך" שלו על החצובה ומקרין סרט אילם - יומן חדשות, רקדנית בטן ותמונות ממלחמת רוסיה-יפן. זה היה פנס קסם - הדור הראשון של הראינוע, שבו הוקרנו סרטים אילמים על מסך מול עיניהם של צופים רבים. בתום מלחמת העולם הראשונה נחנך ראינוע הראשון במרפסת של מלון גיסין. עידן הראינוע נסתיים ועידן הקולנוע החל עם בניית קולנוע "הדר" ואח"כ קולנוע "היכל".

אגודת מכבי "אבשלום" פתח-תקוה היתה הראשונה שפעלה בתחום הספורט באם המושבות. במרוצת השנים היר רשמה לעצמה הישגים בתחום הספורט והן במעורבות תרבותית וחברתית בחיי הקהילה. בשורות מכבי החלה האינטגרציה במושבה ונמחקו הבדלי המעמדות בין האיכרים לפועלים. תזמורת מכבי אבשלום היתה לשם דבר ושירתה את המושבה כולה.

סניף הפועל פתח-תקוה עם אלפי ספורטאיו פועל בבית הפועל פתח-תקוה. בשנות החמישים היתה הפועל פתח-תקוה בכדורגל ספינת הדגל של הכדורגל הישראלי. שנים רבות פעל מועדון הפועל פתח-תקוה תחת קורת הגג של מועצת הפועלים המקומית וכל שחקן הזדהה עם תנועת העבודה ורעיונותיה.

אגודת הפועל מחנה יהודה נוסדה ב-1950 מאיחודן של שלוש קבוצות: "בני-יהודה", "דרור" ו"נעמי". אפיין אותה הליכוד בין חבריה שרובם משכונת מחנה יהודה.