שכונות, רחובות ואתרים

קציר

רחוב קציר ממוקם במרכז העיר.

תחילתו ברח' חובבי-ציון וסופו ברח' ההגנה.

ע"ש אהרון קציר, פרופ', מדען (1914-1972).
נמצא בשכונת מרכז העיר

מידע נוסף