אישים ומייסדים

משה מנדלסון

משה מנדלסון (1786-1729), פילוסוף, מנהיגה הרוחני של יהדות גרמניה.. נולד בדסאו, קיבל חינוך יהודי מסורתי יחד עם השכלה רחבה בשטחים רבים. בילדותו חלה במחלה קשה, בעטיה נשאר גיבן וסבל הפרעות במערכת-העצבים כל ימי חייו. מנדלסון היה סוחר כל ימיו, בפעילותו הספרותית עסק בזמנו הפנוי. היה איש שיחה מבריק וביתו היה מקום-מפגש קבוע לחוג אינטלקטואלים שבאו לדון בנושאים יהודיים. בשל ידיעותיו הנרחבות היה מפורסם בין יהודים וגויים כאחד. כתב ספרים שעסקו בבעיות פילוספיות בסיסיות כמו מציאת האלוהים, נצחיות הנשמה ורצון חופשי. ספרו "ירושלים" הקנה לו מקום נכבד בהיסטוריה של המחשבה היהודית. אך כהוגי דעות אחרים של תנועת ההשכלה, לא יכול היה מנדלסון לחזות עתיד לאומה היהודית.

מידע נוסף

אתרים ורחובות