שכונות, רחובות ואתרים

מנדלסון

הרחוב ממוקם במרכז העיר. תחילתו של רחוב מנדלסון ברח' סולומון וסופו ברח' זכרון משה.

ע"ש משה מנדלסון, פילוסוף, מנהיגה הרוחני של יהדות גרמניה (1729-1786).
נמצא בשכונת מרכז העיר

מידע נוסף