שכונות, רחובות ואתרים

פנחס חגין

רחוב פנחס חגין ממוקם בשכונת כפר גנים ג'.
תחילתו ברחוב קפלנסקי.
הרחוב הוא על שמו של יקיר העיר פנחס חגין.
נמצא בשכונת כפר-גנים