שכונות, רחובות ואתרים

כפר-גנים

גבולות השכונה:
בצפון - רח' יהלום.
במערב - רח' בן-גוריון.
בדרום - רח' העצמאות.
במזרח - רח' הנשיאים.

מקור השם:
חברת "כפר-גנים", שהוקמה ע"י "ההתאחדות הלאומית העעמית", הציבה לה למטרה להפוך את גבעת החול הגדולה והשוממה, שבמערב פ"ת, למושבה חקלאית ולאזור של פרדסים וגנים.

שנת היוסדה של השכונה:
בשנת 1922 (תרפ"ב) נקנו הקרקעות, אך רק ב-1926 החלה ההתיישבות במקום.

האוכלוסייה:
חקלאים ממייסדי המושבה וצאצאיהם. אוכלוסייה ותיקה מבני פתח-תקוה, עולים משנות ה-60, יוצאי ארצות אנגלו-סכסיות, אוכלוסייה צעירה.

היסטוריה של השכונה:
מושבה שטח כפר-גנים נרכש ע"י חברת "כפר-גנים" מידי ערביי יהודיה, במקום נקדחו 2 בארות. האחת, ע"י המתיישבים והשניה ע"י חברת "כפר גנים". מרבית תושבי הכפר היו פועלים שרכשו חלקות קרקע והקימו עליהן משק. התוכנית המקורית של חברת כפר-גנים להקיף את ערי הארץ בכפרי גנים יצאה אל הפועל. אך בפ"ת בוצעה, אם כי לא בצורתה המקורית. במקום גנים צמחו פרדסים ומשקי עזר קטנים.ב
שנת 1934 קבלו אנשי כפר-גנים את הקושנים והסתיימה פרשת המפריז.
בימי מאורעות 1936, שימש הכפר כקו הגנה לפתח-תקוה מצדה הדרומי, מול הכפרים: סוארקי, יהודיה, כפר ענה וערב אל-חזזי.
בשנת 1936 נבחר לכפר ועד מקומי. במקום נפתח בנק להלואה וחסכון חקלאי, אגודה שיתופית לשיווק פרי וגני ילדים. מסגרת מוניציפלית קיבל הכפר רק בשנת 1951, כאשר מונתה ע"י משרד הפנים מועצה זו שהחלה בבניית ביה"ס שנת וסלילת כבישים. מועצה פעלה במשך 3 שנים עד 1954. בשנה זו נערכו בחירות. בשנת 1962 אוחדה כפר גנים עם פתח-תקוה.
המושבה נוסדה ע"י יזמים פרטיים חברי ההתאחדות הלאומית העממית.

מטרות המייסדים:
1. לפתור את בעיית האבטלה בפ"ת, ולמנוע עזיבת הפועלים (700 במספר) את המושבה פ"ת לחיפוש אחר מקום עבודה אחר.
2. להקים כפר חקלאי, ובכך לאפשר לפועלים דלי האמצעים להאחז בקרקע ולעמוד ברשות עצמם, ולא להיות שכירי יום בלבד.

חברת כפר גנים סייעה בשני דברים:
1. אפשרות לרכוש קרקע בתשלומים.
2. קניית נחלה בקרבת מקום העבודה - המושבה פ"ת.

מי נמנה עם המייסדים?
אנשים מן המעמד הבינוני שלא רצו ליפול למעמסה על התקציב הציוני - פועלים ובעלי מלאכה, סופרים, מורים, עסקני ציבור תושבי פתח-תקוה. נרכשו שלושת אלפים דונם אדמת "מושאע" (בעלות משותפת על הקרקע) מתושבי הכפר יהודיה. דונם אחד עלה 3 לא"י (לירות ארץ ישראליות) והרישום בטאבו עלה שתי לא"י.

מנהלי ענייני הציבור בכפר-גנים:
1. בנימין יהלום - עמד בראש הכפר ובהשפעתו השקיעו רבים מתושבי פ"ת כספם ברכישת קרקעות.
2. שמעון היבנר - טיפל בבעיות רישום הנחלאות ע"ש החברים. היה קנאי לעבודה עברית בלבד.
3. יוסף מרכוס - ראש המועצה המקומית הראשון בשנים 1954-1951.
4. יוסף פלדמן - ראש המועצה השני 1962-1954.
5. שאול שי - מזכיר המועצה.
6. אהרון מכליס
7. זוסמן הלוי
8. הלל ספיר - מהנדס.

רחובות בשכונה