שכונות, רחובות ואתרים

עמנואל לוויס

הרחוב ע"ש עמנואל לוויס ממוקם בשכונת כפר גנים ג'.
תחילתו ברחוב דוד אבידן וסיומו ברחוב יפה נוף.
נמצא בשכונת כפר-גנים