שכונות, רחובות ואתרים

זלמן ברגמן

המשעול ע"ש זלמן ברגמן ממוקם בשכונת כפר גנים ג'.
נמצא בשכונת כפר-גנים