שכונות, רחובות ואתרים

פוגל, ד"ר

הרחוב ממוקם בשכונת קרול. תחילתו של רחוב פוגל רח' דיסקין.

ד"ר הרמן פוגל, מוותיקי פ"ת, מהעלייה הרביעית, חלוץ חומה ומגדל, רופא עממי.
נמצא בשכונת קרול