שכונות, רחובות ואתרים

קרול

גבולות השכונה:

==========

צפון - רח' אבשלום גיסין

דרום - רח' אורלוב זאב

מזרח - בר-כוכבא

מערב - רח' יעקב קרול


שם השכונה:

========

השכונה נקראת על שם יעקב קרול שקיבל את הכינוי "הפרדסן הציוני" הלוחם לעבודה עברית.

יעקב קרול היה אדם אציל, בעל לב יהודי חם וחלוץ שלחם לכיבוש העבודה העברית ולא נרתע מקשיים וכשלונות לשם השגת מטרה זו.


יעקב קרול הונצח בפתח-תקוה בספריה, רחוב, בית ספר ושכונה הנקראים על שמו.


רחובות בשכונה

מידע נוסף

אתרים ורחובות