שכונות, רחובות ואתרים

אופיר

רחוב אופיר ממוקם בשכונת אחדות.

תחילתו ברחוב סיני וסופו ברחוב ללא מוצא.

אופיר, שם מקום במזרח אפריקה. שלמה המלך הביא משם זהב באניות.
נמצא בשכונת אחדות