שכונות, רחובות ואתרים

סוטיצקי

רחוב סוטיצקי ממוקם בשכונת כפר-גנים.

תחילתו ברח' אידלמן וסופו בדרך ללא מוצא.

הרחוב נקרא ע"ש אברהם סוטיצקי מותיקי פ"ת.
נמצא בשכונת כפר-גנים

מידע נוסף