שכונות, רחובות ואתרים

רמז דוד

רחוב רמז ממוקם בקריית אלון.

תחילתו ברח' הותיקים וסופו ברח' השומר.

הרחוב נקרא ע"ש רמז דוד (דרבקין) (1886-1951), מראשי תנועת העבודה וממנהיגי מפא"י. שר התחבורה הראשון בממשלת ישראל, ושר החינוך והתרבות. היה חקלאי, ממייסדי "אחדות העבודה" והסתדרות העובדים הכללית. עמד בראש "סולל בונה", כיהן כיו"ר הועד הלאומי ליהודי א"י. רמז נאסר יחד עם חברי הנהלת הסוכנות וראשי היישוב העברי ע"י שלטונות במנד"ט הבריטי (1946), והיה כלוא במחנה לטרון במשך 4 חודשים. היה חבר ועד הלשון העברית.

על שמו: "בית-רמז, בית ההבראה בזיכרון-יעקב ורחובות בערי הארץ.

רחובות בשכונה

מידע נוסף

אישים