שכונות, רחובות ואתרים

גן ששת הימים

הגן שוכן בקרית אלון ברח' רמז. הגן נקרא על שם מלחמת ששת הימים. המלחמה פרצה ב-5.6.1967. חיל האויר מחץ ב-3 שעות את שדות התעופה של האויב והשיג עליונות אוירית. הלחימה היבשתית החלה בחזית הדרום בחצי-האי סיני והתפשטה לחזית המזרחית, בחזית זו נכבשה הגדה המערבית, שוחררה העיר העתיקה בירושלים. בחזית הצפונית ניטש קרב כבד עם הסורים. בתום המלחמה ב-11 ביוני 1967 צה"ל היה פרוס לאורך תעלת סואץ לאחר שכבש את חצי האי סיני, לאורך הירדן לאחר שכל הגדה המערבית נכבשה ועל פני רמת הגולן.