שכונות, רחובות ואתרים

רינגלבלום

רחוב רינגלבום ממוקם בשכונת קרול. תחילתו של רחוב רינגלבלום ברח' רוטשילד וסופו ברח' ירמה.

ע"ש ד"ר רינגלבלום, סופר והסטוריון ממנהיגי "פועלי ציון", נספה בשואה (1900-1944).
נמצא בשכונת קרול