שכונות, רחובות ואתרים

מימון, הרב

רחוב מימון ממוקם בקריית ארגוב.

תחילתו ברח' קדושי-קהיר וסופו ברח' פינס.

ע"ש י.ל.הכהן מימון, רב, מנהיג הציונות הדתית, ממייסדי רשת חינוך המזרחי.
נמצא בשכונת קריית ארגוב