שכונות, רחובות ואתרים

קריית ארגוב

קרית-ארגוב נקראת ע"ש מאיר (גרבובסקי) ארגוב.

רחובות בשכונה