שכונות, רחובות ואתרים

שקדי, הרב

רחוב ממוקם בשכונת מחנה יהודה.

תחילתו ברחוב קלישר וסופו ברחוב הרמתי.

שקדי, רב במחנה יהודה.

רחובות בשכונה

נמצא בשכונת מחנה-יהודה