שכונות, רחובות ואתרים

גן התשעה

גן התשעה ממוקם בשכונת מחנה יהודה ברח' מימון-שקדי. הוקם לזכר הרוגי המלכות בעירק.