שכונות, רחובות ואתרים

מאירוב

רחוב מאירוב ממוקם בשכונת עין-גנים.

תחילתו ברח' רחל המשוררת וסופו ללא מוצא.

רחוב מאירוב נקרא ע"ש זליג מאירוב, מבסרביה, היה מראשוני חובבי-ציון. זליג מאירוב עלה ארצה עם משפחתו בגיל לא צעיר ועבד במושבות שונות. היה מראשוני מתיישבי עין-גנים. מצא את אושרו בעבודת האדמה. לכל המתעניין בשלומו, תשובתו היתה: "ברוך השם, אנו חיים ועובדים בארץ ישראל".

זליג מאירוב נפטר ביום י"ג תמוז תרפ"ט.
נמצא בשכונת עין-גנים