שכונות, רחובות ואתרים

עין-גנים

גבולות השכונה:

==========

מזרח-רח' חזון איש-המגינים, במערב-רח' טולדאנו-אפרתי, בצפון-רח' סוקולוב ובדרום-רח' פוחס-פינס.


תולדות השכונה:

==========

מושב עין גנים נוסד בשנת 1908 כמושב פועלים ראשון. רכישת הקרקע נעשתה ע"י הועד האודיסאי, שקיבל הלוואה מקק"ל ומכר לפועלים חלקות קרקע. התושבים מצידם התחייבו לעבודה עצמית ולעזר - עבודה שכירה ע"י יהודים בלבד. המושב נשא אופי של משקי עזר כשפרדסי פ"ת משמשים עיקר פרנסתם של הפועלים. סמיכותו לפתח-תקוה, הפכה אותו מרכז לפועלים. כאן חיו תקופה מסויימת א.ד. גורדון, חיים ברנר, ברל כצנלסון, דוד שמעוני,שי עגנון ואחרים.

ברחובות המושב נשמעה השפה העברית. מפוארת וגדולה היתה חורשת האקליפטוסים, בה נאספו נערים ונערכו בה פעולות חברתיות וספורטיביות. המושב סופח לפתח-תקוה בשנת 1937.היום עין-גנים היא רחוב אחד בעיר. השכונה מורכבת מאוכלוסייה וותיקה של בני-דור המייסדים לדורותיהם. במשך השנים קלטה השכונה אוכלוסייה צעירה, המורכבת ממשפחות מבוססות.


מבני ציבור:

=======

בית ספר יסודי - עין גנים - ע"ש מושב עין גנים.

בית ספר יסודי - אמיר - ע"ש אמיר בנימיני ז"ל בן השכונה.

בית ספר "רעות" חטיבת ביניים - ברנר - ע"ש הסופר י.ח.ברנר.

חטיבת ביניים - בן צבי - ע"ש נשיא המדינה יצחק בן-צבי.

תיכון ברנר- ע"ש י.ח.ברנר.גני ילדים בשכונה:

===========

גן ילדים - ברחוב כרמלי,

שני גני ילדים - ברחוב רחל המשוררת,

ארבעה גנים - ברחוב המגינים,

מעון נעמ"ת - ברחוב רחל המשוררת.סוגי הבתים בשכונה:

=============

צריף (צריף פסילוב), בתי-קומות, בתים חד-משפחתיים בתים דו-משפחתיים.מרכזי קניות בשכונה:

=============

ברחוב מאירוב, ברחוב סוקולוב, ברחוב רחל המשוררת, ברחוב עין-גנים פינת פוחס, וברחוב א.ד.גורדון פינת חזון איש.בתי הכנסת בשכונה:

=============

בית כנסת עין-גנים - ברח' עין-גנים פינת וולפסון,

בית כנסת אור-חיים - ברח' טולדאנו.

רחובות בשכונה