שכונות, רחובות ואתרים

לנדוי שמואל חיים

הרחוב ממוקם בשכנות כפר אברהם.

תחילתו ברח' עוזיאל וסופו ברח' רמח"ל.

הרחוב נקרא ע"ש לנדוי שמואל חיים, עסקן ציוני.

נמצא בשכונת כפר-אברהם

מידע נוסף