אישים ומייסדים

שמואל חיים לנדוי

לנדוי שמואל חיים, נולד בשנת 1892 בפולניה.
עסקן ציוני, אחד מהמארגנים והיוצרים של תנועת "החלוץ המזרחי" בפולניה. מראשי הפועל המזרחי ומיוצרי הרעיון והתנועה "תורה ועבודה", חבר הועד הפועל הציוני. עזר והשפיע להגברת תנועת המזרחי ולהתפתחותה בפולניה. לפני מותו נבחר כחבר המרכז העולמי של המזרחי והתיישב בא"י. היה מפקח על בתי-הספר של המזרחי. השאיר אחריו כתבי יד שונים בהלכה ואגדה.
נפטר בשנת 1928.

מידע נוסף

אתרים ורחובות