שכונות, רחובות ואתרים

לוין

רחוב לוין ממוקם בשכונת כפר-גנים.

תחילתו ברח' הנשיאים וסופו ברח' כץ.

ע"ש האחים יצחק וד"ר שמריהו.

יצחק לחם בגדוד העברי וד"ר שמריהו חבר ההנהלה הציונית.
נמצא בשכונת כפר-גנים