שכונות, רחובות ואתרים

לבון פנחס

רחוב לבון ממוקם בשכונת כפר-גנים.

תחילתו ברח' יצחק בן צבי וסופו ברח' ללא מוצא.

הרחוב מנציח את פנחס לבון שהיה מזכיר ההסתדרות ושר ממשלת ישראל.
נמצא בשכונת כפר-גנים

מידע נוסף

אישים