שכונות, רחובות ואתרים

כץ (מיכל לייב)

ע"ש כץ מיכל ליב (תר"ו-תרפ"ג).

גבור היה האיש, יהודי גאה, ולא פעם לימד "דרך ארץ" את הערבים והחיילים התורכים. כשנקנה שטח האדמה הראשון לייסוד פ"ת עלה יחד עם המייסדים על הקרקע, למד ערבית על בוריה ושימש עזר רב למתיישבים גם בישובים אחרים. כבדוהו בכל ישובי הארץ והעריצוהו על עוז רוחו ואומץ לבו. הוא הראשון שקנה והקים את טחנת-הקיטור בירושלים. עסק בהעלאת יהודים לא"י שלא ברשות. רכש את האדמה שעליה נבנתה עין-גנים.
נמצא בשכונת כפר-גנים

מידע נוסף