שכונות, רחובות ואתרים

שיפר יצחק. ד"ר

רחוב שיפר ממוקם בשכונת שיפר.

תחילתו ברח' המכבים וסופו ברח' שלזינגר.

הרחוב נקרא ע"ש ד"ר שיפר יצחק. נולד בגאליציה בשנת 1884, היה מראשי פועלי-ציון באוסטריה ובפולניה. משנת 1922 מראשי הציונים הרדיקלים בפולניה. משנת 1934 ראש ההסתדרות הציונית בפולניה. 13 שנה היה ציר הפרלמנט הפולני. מטובי חוקרי תולדות היהדות בפולין, פירסם הרבה מחקרים ומאמרים היסטוריים. בגיטו ורשהתקוה היה הרוח החיה, ניסה לעודד ולהפיח רוח של בלבבות בימי המרד. סייע לארגון המרד, היה בין החותמים על הטלגרמה הראשונה מורשה לא"י שמסרה על מרד גיטו ורשה. גורש על ידי הגרמנים לאחד המחנות הסגורים ושם נרצח בשנת 1943.
נמצא בשכונת שיפר

מידע נוסף

אישים