אישים ומייסדים

יצחק שיפר

ד"ר שיפר יצחק, היסטוריון ומנהיג ציוני, חוקר תולדות הפולנים בפולין.
נולד בגאליציה בשנת 1883. מראשי תנועת "פועלי ציון".
ד"ר שיפר שאף להגשים את הרעיון הציוני ולבנות מולדת לעמנו בארץ-ישראל והוא פעל רבות למען התנועה וההסתדרות הציונית, אשר עמד בראשה.
בתקופת השואה סגרו הגרמנים את שערי היציאה מפולין וד"ר שיפר יחד עם אלפי יהודים נכלאו בגטו ורשה. גם בגטו לא חדל ד"ר שיפר מפעילות למען עמו. הוא ארגון פעולות תרבות, היה חבר בועד הלאומי היהודי, ועזר בארגון מרד גטו ורשה.
בשנת 1942 נתפס ד"ר שיפר ע"י הנאצים ונשלח למחנה ההשמדה שם מצא את מותו.
בין ספריו החשובים: "יהודי פולין-ליטא וארץ ישראל" ו"לתולדות האמנות, התאטרון והדרמה היהודית". כתביו נשארו כעדות לגודל אישיותו הלוחמת למען עמו.
הונצח ברחוב בפתח-תקוה - רח' שיפר ובבבית ספר "שיפר", הממוקם ברח' שיפר.

מידע נוסף

אתרים ורחובות