שכונות, רחובות ואתרים

אבורביע, הרב

הרב עמרם אבורביע זצ"ל, רבה של העיר פתח-תקוה היה מדמויות הפאר של חכמי ירושלים בדורות האחרונים. נצר למשפחת רבנים וגדולים. נולד בטיטואן שבמרוקו בשנת תרנ"ב (1892) לאביו הרב שלמה אבורביע, רב נודע בעירו, שהיה לו בית מדרש מיוחד בשם "מדרש שלמה".
ר' עמרם עלה לירושלים עם סבתו ביליידא וסבו הרב יוסף אבורביע בשנת תרס"ו (1906), בהיותו בן ארבע-עשרה שנה. הוא למד בישיבת "טובי ישבעו" של עדת המערבים, שמנתה אז ציבור ניכר בירושלים העתיקה, לאחר מכן עיקר תלמודו ותורתו היה אצל הגאון הרב יוסף חיים הכהן זצ"ל על ידו הוסמך לרבנות ולדיינות.
הרב עמרם התפרנס מיגיע כפיו ובכך המשיך מסורת של רבנים נודעים. עסק במסחר תשמישי קדושה וספרים, בהוצאת ספרי קודש ומשלוח ספרי תורה ליהודי צפון אפריקה, בשותפות עם ידידו הרב יוסף שלוש ,שהיה ראש עדת המערבים. בד בבד עם מלאכתו, הקדיש לילות כימים על התורה ועל העבודה ולמד עם גדולי ורבני ירושלים. לימים נכנס להורות תלמוד ונושאי כליו כרב ומורה בישיבה הגדולה "פורת יוסף" שבעיר העתיקה, שם העמיד תלמידים רבים ובישיבת "שערי ציון". נתמנה על ידי הרב הראשון לציון בצמ"ח עוזיאל לרב לשכונות הנחלאות בירושלים. כל אותן שנים שמש כחבר בית הדין של עדת המערבים ופעיל בועד עדת המערבים ובבנין שכונות ירושלים.
בשנת תשי"א נבחר הרב עמרם ע"י הרבנות הראשית לישראל כרב העדה הספרדית בעיר פתח-תקוה. גם בהיותו מכהן כרבה של פתח-תקוה היה קשור בטבורו לירושלים, בה גדל וצמח.
חבר את הספר "נתיבי עם", שאוצר בתוכו דרשות, הלכות שולחן ערוך על פי מנהגי ירושלים ומנהגי בית אל.
נפטר ביום ז' בטבת תשכ"ז ונטמן בבית העלמין סגולה בפתח תקוה לצד רעיתו הרבנית רבקה אבורביע בת הרה"ג יוסף חיים הכהן.
נמצא בשכונת עין-גנים