שכונות, רחובות ואתרים

ישראל ישעיהו

הרחוב ממוקם בשכונת שעריה.

תחילתו ברחוב הנביאים וסופו ברחוב ירושלים.

הרחוב נקרא ע"ש ישראל ישעיהו שרעבי, פעיל ציבור מימי ילדות.
חבר כנסת ויו"ר הכנסת.

נמצא בשכונת שעריה

מידע נוסף