אישים ומייסדים

שרעבי ישראל ישעיהו

ישראל ישעיהו שרעבי נולד בתר"ע - 1908 בסדן-תימן, פעיל ציבור מימי ילדות. עלה ארצה בשנת 1929, עבד כפועל ושומר בראשל"צ. בשנים תרצ"ב-תרצ"ד שימש כמזכיר "עזרת אחים". בשנים תרצ"ד - תרצ"ה שימש כמזכיר מועדון הפועלים התימנים. ומכאן ואילך מנהל המחלקה לענייני התימנים בועד הפועל. היה חבר מפא"י ומנציגיה בקונגרסים הציונים כ' ו-כ"א. חבר מועצת פועלי פ"ת, פעיל העלייה מיהדות תימן. חבר כנסת ויו"ר הכנסת.

מידע נוסף

אתרים ורחובות