שכונות, רחובות ואתרים

ירושלים

תחילתו של רחוב ירושלים ברח' הרצוג וסופו ברח' שעריה.

ירושלים, עיר בירתה של מדינת ישראל.
נמצא בשכונת כפר-גנים