שכונות, רחובות ואתרים

וולף פנחס הרב

הרחוב ממוקם בשכונת כפר-גנים.

נקרא ע"ש פנחס וולף ז"ל. הרב ד"ר פנחס וולף היה רבה ומנהיגה של קהילת "מקור חיים" בפ"ת. נולד ביום כ"ד אדר א' תרל"ה (1.3.1875). היה מנהל תלמוד תורה בעיר קלן, ורב אזורי לכל חבל הריין בגרמניה. עלה ארצה בשנת תרצ"ו (1936) לפתח-תקוה. חיבר ספרות מגוונת בגרמנית ובעברית, קיבל תעודת הוקרה מעיריית פתח-תקוה בראשות מר רשיש על פעילותו מחוץ למסגרת הקהילה.

נפטר ביום ד' אלול תשכ"ח (1968.8.27).
נמצא בשכונת כפר-גנים