שכונות, רחובות ואתרים

הסתוונית

רחוב הסיתונית ממוקם בכפר גנים.

תחילתו ברח' הנשיאים וסופו ברח' היבנר.

הסיתונית, צמח פקעת רב שכבתי, ממשפחת השושנים.
נמצא בשכונת כפר-גנים