שכונות, רחובות ואתרים

הלוי (יוסף)

רחוב הלוי ממוקם בשכונת כפר-גנים.

תחילתו ברח' הנשיאים וסופו ברח' העצמאות.

רחוב הלוי יוסף נקרא ע"ש יוסף הלוי (רטושנה), מוותיקי פתח-תקוה.
נמצא בשכונת כפר-גנים