שכונות, רחובות ואתרים

החי"ל

רחוב החי"ל מתחיל ברח' כץ ומסתיים ברח' ללא מוצא.

החי"ל, החטיבה היהודית הלוחמת, הבריגדה העברית שנלחמה בנאצים.
נמצא בשכונת כפר-גנים