שכונות, רחובות ואתרים

ג'מילי

הרחוב ממוקם בשכונת מחנה יהודה.

תחילתו ברח' קלישר וסופו ברחוב ישראלוב.

ע"ש שלום בן עודד ג'מלי. היה זקן העולים בתקופת שמואל יבניאלי. עלה ארצה עם ילדיו ונכדיו. חרף גילו המופלג עבד בחקלאות.

נערץ על כל תושבי מחנה יהודה. הרבה בלימוד התורה.

נפטר בשנת 1938 בגיל 111.
נמצא בשכונת מחנה-יהודה

מידע נוסף

אתרים ורחובות