שכונות, רחובות ואתרים

המוכתר

שביל המוכתר ממוקם בשכונת מחנה יהודה.
נמצא בשכונת מחנה-יהודה

מידע נוסף

אישים
אתרים ורחובות