שכונות, רחובות ואתרים

גלמן

רחוב גלמן ממוקם בשכונת כפר-גנים.

תחילתו ברח' הלוי.

הרחוב נקרא ע"ש נחמן גלמן ז"ל, מראשוני החקלאים בעיר.
נמצא בשכונת כפר-גנים

מידע נוסף

אישים