שכונות, רחובות ואתרים

גיסין אבשלום

תחילתו של רח' גיסין ברח' פינסקר וסופו ברח' מילס.

ע"ש גיסין אבשלום (1896-1921). היה בין ראשוני התלמידים שדרשו הוראה שלימה בעברית. מתלמידי הגימנסיה "הרצליה", המשיך אח"כ ללמוד בקושטא בביה"ס הצבאי. חזר הביתה והכשיר את הנוער לתפקידי הגנה צבאית.

ביום 1 במאי 1921, בפרוץ המהומות ביפו, שהתפשטו גם במקומות אחרים, קיבל על עצמו את הפיקוד בהגנת פ"ת, ובעצמו זינק בראש המגינים מול הפורעים.

היה החלל הראשון בין הארבעה שנפלו בהגנת אם המושבות. היה ממייסדי המכבי והצופה בפ"ת. קשור היה בכל ישותו אל המושבה שבה נולדו גדל. על שמו המכבי בפ"ת.

רחובות בשכונה

נמצא בשכונת קרול

מידע נוסף

אתרים ורחובות