שכונות, רחובות ואתרים

גורדון יחיאל מרדכי הרב

תחילתו ברחוב מינץ וסופו ברחוב ללא מוצא.

הרחוב נקרא ע"ש הרב יחיאל מרדכי גורדון זצ"ל.

ראש הישיבה הגדולה לומז'ה בפתח-תקוה. הרב גורדון היה מגדולי הדור ומראשי הישיבות. הוכתר בתארים רבים בעולם הישיבות. תלמידים רבים היו מכנים אותו "נסיך ראשי הישיבות". היה מופת לקהל תלמידיו. אדם צנוע. ביתו היה בית וועד לחכמים ופתוח לכל אדם. על תלמידיו נמנו גדולי ישראל שכיהנו כרבנים וראשי ישיבות. את שעוריו הוציא לאור בספרו "נתיב-ים".

נפטר בשנת תשכ"ה.
נמצא בשכונת אחדות