שכונות, רחובות ואתרים

גולדברג לאה

רחוב גולדברג לאה ממוקם בשכונת קריית המשוררים.

תחילתו ברח' אלתרמן וסופו ברח' ללא מוצא.

הרחוב ע"ש לאה גולדברג, משוררת ומבקרת ספרות ישראלית (1911-1970).
נמצא בשכונת קריית המשוררים

מידע נוסף