שכונות, רחובות ואתרים

קריית המשוררים

קריית-המשוררים, ע"ש לאה גולדברג ונתן אלתרמן, נוסדה בשנת 1980.

רחובות בשכונה